WYWIEŚ FLAGĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Apel Zarządu Stowarzyszenia Ordynacka

W ostatnim czasie, po wciąż nieopublikowanym orzeczeniu kwestionowanego składu Trybunału Konstytucyjnego, doszło do eskalacji konfliktu społecznego w Polsce. Rządząca, na mocy wyborów parlamentarnych z października 2019 roku, Zjednoczona Prawica, której wiodącym ugrupowaniem jest partia Prawo i Sprawiedliwość, zaostrza kurs konfliktowy z Unią Europejską.

Zarząd Stowarzyszenia Ordynacka uważa, że wzniecane przez obóz władzy konflikty, mają przykryć jego nieudolność, mizerię kadrową i błędy w organizacji pomocy dla polskich pracowników i pracodawców w sytuacji pandemii koronawirusa.

Postawa obecnego Rządu RP w sprawie uzależnienia wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej od zasady praworządności, grozi ostatecznym wypchnięciem Polski na margines Europy i niebezpiecznym wchodzeniem Polski w obszar politycznej nieokreśloności. Naraża również nasz kraj na wymierne straty materialne – utratę środków służących doganianiu europejskiego standardu życia! Tymczasem obywatele Rzeczpospolitej w licznych badaniach przeprowadzanych od lat, przedstawiają swój pozytywny stosunek do obecności Polski w Unii Europejskiej, a więc do podstawowych wartości ją konstytuujących. Obecny obóz władzy uzurpuje sobie jednak prawo do kwestionowania rządów prawa, zasady trójpodziału władzy, zasady pomocniczości państwa i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a w końcu i sensu przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Dlatego Zarząd apeluje do członków i sympatyków Stowarzyszenia Ordynacka o zademonstrowania swojego przywiązania do wartości jakie niesie Unia Europejska poprzez wywieszenie jej niebieskiej flagi UE. Zarząd Ordynackiej proponuje organizację tej demonstracji woli przekonań członkom i sympatykom innych demokratycznych organizacji, partii i stowarzyszeń.

Dajmy widoczny znak potwierdzający przywianie polskiego społeczeństwa do wartości jakie niesie Unia Europejska!

Zarząd Stowarzyszenia Ordynacka
Warszawa 2020-11-26