Zakończył się VII Kongres Ordynackiej

22 kwietnia 2017 r. w Klubie Hybrydy w Warszawie odbył się VII Kongres Stowarzyszenia Ordynacka.

Dotychczasowy lider Ordynackiej  – Włodzimierz Czarzasty – postanowił nie kandydować na następną kadencję motywując to chęcią i koniecznością skupienia się na działalności politycznej w SLD.

Nowym Przewodniczącym  Rady Naczelnej Ordynackiej został Marian Kubalica, przez 8 lat Sekretarz Wykonawczy Ordynackiej, „organizacyjny Matuzalem” jak sam o sobie mówi. Marian Kubalica, ma 59 lat,   jest  absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, studiów podyplomowych z prawa międzynarodowego, oraz doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, menadżerem z doświadczeniem korporacyjnym i wykładowcą akademickim.

Skład nowego Zarządu Głównego Stowarzyszenia uzupełnili – Jacek Kozłowski – Wiceprzewodniczący, Marek Różycki – Wiceprzewodniczący, Wojciech Kurdziel – Wiceprzewodniczący oraz Członkowie – Piotr Michalak, Jan Mazurkiewicz, Stefan Sterc i Edward Gwóźdź. Przewodniczącą Głównej Komisji Rewizyjnej została Małgorzata Kurpiewska, zaś Przewodniczącym Naczelnego Sądu Koleżeńskiego – Krzysztof Czeszejko-Sochacki.

M. Kubalica zaproponował mniejszą aktywność polityczną stowarzyszenia niż dotychczas. W liście do członków Ordynackiej napisał między innymi: „Łączy nas przede wszystkim wspólnota życiorysów, a nie wspólnota poglądów politycznych. Za błąd uważam zajmowanie przez Ordynacką, za wszelką cenę, różnych stanowisk politycznych. Ale nie oznacza to przecież braku akceptacji dla wspierania poszczególnych członków Ordynackiej aspirujących politycznie w różnych partiach, komitetach wyborczych, itp. Koleżeńska pomoc jak najbardziej wskazana.”

Ordynacka w swojej uchwale programowej zaapelowała do wszystkich członków, by każdy starał się być aktywnymi obywatelem, wspierającymi uniwersalne idee społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa prawa. Uznała trwałość i transparentność procedur uwzględniających fachowość, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, za wiodące zasady w służbie publicznej oraz skierowała do członków Stowarzyszenia kolejny apel – o wspieranie obecności Polski w Unii Europejskiej.

W swojej uchwale organizacyjnej Ordynacka podkreśliła, że jej różnorodność była i jest jej siłą. Zapowiedziano powrót do idei koleżeńskiej samopomocy. Uznano struktury regionalne za podstawę funkcjonowania naszego stowarzyszenia. Kongres zachęcił do aktywności w kreowaniu działań i inicjatywy członków w ich środowiskach. Zapowiedziano też ewentualne przygotowanie zmian w statucie stowarzyszenia. Uchwała organizacyjna Kongresu podkreśliła konieczność wykorzystania potencjału fachowości i zawodowego doświadczenia tkwiący w szeregach Stowarzyszenia. W tym kontekście zapowiedziano podjęcie działań na rzecz utworzenia think-tanku Ordynackiej, wykorzystującego potencjał naszych członków, którzy mogą pełnić rolę społecznych ekspertów w różnych dziedzinach. Kongres zwrócił się też z apelem abyśmy byli aktywni w mediach społecznościowych i publikowali tam nasze przemyślenia. Ordynacka chce zaprosić i przyciągać tych, którzy nas kiedyś opuścili i współpracować z innymi organizacjami skupiającymi byłych i obecnych działaczy ruchu studenckiego!