Miron Sycz

Środowisko olsztyńskie pożegnało Mirona. Nie poradził sobie z chorobą…

Był aktywny od początku, jeszcze w strukturze Wydziału Matematycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Tak jak większość aktywnych studentów zaangażował się w struktury ówczesnego SZSP dochodząc do funkcji Przewodniczącego Rady Uczelnianej. Po 1982 roku, po powstaniu odnowionego Zrzeszenia Studentów Polskich równolegle działał w ramach Ogólnopolskiej Rady Studentów Ukraińskich, która była ogólnopolską grupą aktywności włączoną w aktywność Ogólnopolskiej Rady Kultury ZSP. Tę aktywność przeniósł do swojej politycznej działalności po 1989 roku, będąc we władzach Związku Ukraińców w Polsce – organizacji pozarządowej działającej na rzecz mniejszości ukraińskiej w Polsce, dialogu polsko-ukraińskiego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnie lata to aktywność samorządowa i parlamentarna Mirona, który był dwukrotnie Posłem na Sejm (2007-2015) i m.in. Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015-24). Oczywiście aktywny w gronie Stowarzyszenia Ordynacka….

Straciliśmy aktywnego, uczynnego kolegę i przyjaciela. Cześć jego pamięci!